23 listopada 2017

RODO

RODO W SPÓŁCE SIMPLE LAJT

25 maja 2018 roku weszło w życie unijne rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.
Po więcej informacji o RODO zapraszamy na stronę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W związku z tym informujemy:

Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Cywilna Simple Lajt Dominika Akinyi, Katarzyna Dubińska ul. Palacza 109/11 60-273 Poznań NIP

O jakie dane chodzi?

Chodzi o dane osobowe, w których posiadanie wchodzimy z tytułu współpracy między firmowej i między firmą Simple Lajt, a osobami fizycznymi np. dane kontaktowe, dane niezbędne do zawarcia umowy, realizacji transakcji, wykonania usługi i wystawienia na nią rachunku oraz do prowadzenia działań marketingowych w tym publikacji wykonanych realizacji na stronie www, firmowym profilu Facebook oraz innych miejscach przeznaczonych do promocji firmy w sieci. Złożenie zamówienia w spółce Simple Lajt jest dobrowolne i wiążę się z automatycznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych w celu swobodnej realizacji zlecenia i wymienionych wyżej działań marketingowych. Zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit a) RODO lub zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit b) RODO lub zgodnie Artykułem 6. Ust 1. lit f) RODO
Jednocześnie informujemy, że wszelkie dane i materiały związane z sesjami zdjęciowymi osób prywatnych lub firm publikujemy dopiero po zgodzie (telefonicznej lub mailowej) na publikację wizerunku.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

W celu zawarcia i realizacji umowy lub wykonywania zamówionych przez Państwa działań związanych z działalnością spółki Simple Lajt min.:
a. wykorzystanie danych osobowych lub danych firmowych podczas tworzenia projektów identyfikacji wizualnej firm i osób fizycznych tj. zawarcie danych na wizytówkach, papierze firmowym, teczkach itp. materiałach
b. publikacja wykonanych projektów zawierających dane osobowe (np. projekt wizytówek) w portfolio firmy na stronie www.simplelajt.pl, na firmowym profilu Fb, Instagram i innych miejscach przeznaczonych do promocji firmy w sieci.
– w celu sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Spółkę Simple Lajt oraz realizacji zamówień i zwrotów np. wysyłka paczki.
– w celu prowadzenia statystyk i badań związanych z działalnością Spółki np. sprawdzanie ruchu na stronie za pomocą narzędzi typu Google Analytics, w celu rozwijania działań firmy i polepszania jakości naszych usług.
– w celu przestrzegania polskiego prawa w związku z obowiązkiem podatkowym i rachunkowością np. wystawianie i przechowywanie rachunków i dokumentów księgowych, prowadzenie rozliczeń związanych z wykonanymi pracami lub wykonywanie płatności.
– w innych celach po otrzymaniu zgody od Państwa
Przechowywane dane będą wykorzystywane jedynie na potrzeby działalności spółki Simple Lajt, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani udostępniane do promocji produktów i usług nie związanych z jej działalnością.

Komu możemy udostępnić Państwa dane?

– naszym podwykonawcom niezbędnym do realizacji Państwa zleceń, w szczególności pracownikom drukarni, montażystom wykonanych realizacji.
– naszym partnerom biorącym udział w realizacji wybranych zleceń
– podmiotom związanym z działalnością pocztową i transportową w tym kurierom i jednostkom pocztowym
– bankom i instytucjom związanym z realizacją płatności
– biurom rachunkowym
– urzędom odpowiedzialnym za sprawdzanie rozliczeń względem Państwa
– podmiotom ubezpieczeniowym
– podmiotom dostarczającym i obsługującym usługi internetowe
– potencjalnym klientom odwiedzającym naszą stronę www lub profile firmowe poprzez publikację w portfolio wizualizacji zrealizowanych projektów takich jak np. wizytówki.
– firmom świadczącym usługi doradcze prawne (w tym: kancelarie prawne, firmy windykacyjne, sądy i komornicy)

Jakie uprawnienia, przysługują Państwu względem swoich danych?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich edycji , ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez kontakt z Administratorem.

Czas przetwarzania Państwa danych:

Czas przetwarzania uzależniony jest od celu przetwarzania konkretnych danych. Przetwarzanie na potrzeby marketingowe (materiały promocyjne i w portfolio) nie są określone czasowo i będą przetwarzane według potrzeb Spółki Simple Lajt, o ile ich właściciel nie zadecyduje inaczej.
By to zrobić należy skontaktować się z Administratorem.
Nie możemy usuwać Państwa danych z dokumentów księgowych i wszelkie dane na dokumentach będą przechowywane zgodnie z polskim prawem minimum 5 lat.

Kontakt z Administratorem:

Spółka Cywilna
Simple Lajt Dominika Akinyi, Katarzyna Dubińska
ul. Palacza 109/11 60-273
Poznań NIP 7792437034
Email: simplelajt@gmail.com
Tel. 607-987-209
Tel. 665 394 637